Paula Mullet Badia

Paula Mullet Badia

Tècnica predoctoral de l’equip EDO-UdL.
Professora associada del Departament de Pedagogia.
Graduada en Educació Infantil i Educació Primària i Màster en Psicopedagogia.
Ha desenvolupat la seva pràctica com a professional com a mestra d’Educació de Primària i com a tècnica educativa en la Fundació Privada Aspros.
Principals línies d’investigació i recerca: empoderament juvenil.

About the author

anabel administrator

Translate »