Què és EDO?

EDO és una xarxa de xarxes que actua com un “clúster” de coneixement vinculant temes i línies de treball relacionats amb el desenvolupament de les organitzacions i amb l’objectiu d’intervenir en els processos formatius. L’espai EDO està conformat per nodes diferenciats: el de la Universitat Autònoma de Barcelona: IP Dr. Joaquín Gairín que és el node principal. Nòdul de la Universitat de Lleida: IP Dra. Isabel del Arco Bravo. Nòdul de la Universitat Internacional de Catalunya. Nòdul de la Universitat d’Alcalá d’Henares i finalment el nòdul de la Universitat de Granada

Amb aquesta estructura en xarxa es facilita la interrelació entre grups, creant sinèrgies, facilitant que els doctorands puguin fer intercanvis, estades, relacionar-se a nivell interuniversitari, compartir experiències aprofitant la xarxa nacional i internacional creada (Red AGE http://www.redage.org/ ) , col·laborar en projectes de recerca, compartir recursos, i etc.

EDO està reconegut com a grup de recerca consolidat (Resolució del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació) el 18 d’octubre de 2005, reconeixement que va renovar-se en la convocatoria de l’any 2009 (SGR2009-397) i que actualment manté a partir de la resolució de 7 de maig de 2014 (2014SGR-176), el seu tema central és la recerca sobre la naturalesa i desenvolupament de les organitzacions dedicades a la formació.

Línies de recerca:
L’eix principal de recerca implica l’estudi de la naturalesa de les organitzacions formatives, la seva tipologia, els sistemes d’ordenació i gestió institucional, les dinàmiques institucionals, els sistemes d’avaluació interna i externa, les estratègies de canvi, les resistències al canvi, el rol dels directius i l’efecte de les noves tecnologies, tot això en referència a centres educatius no universitaris, universitaris i altres de tipus formatiu com poden ser els centres de formació ocupacional, les organitzacions de salut, els centres d’oci i altres serveis educatius.

La salut i les actuacions i programes que generen organitzacions saludables constitueix un segon eix principal de treball.

A més els diferents nòduls també han desenvolupat línies de recerca relacionades amb noves formes d’organització i innovació en el marc de la docència universitària: TICs i docència e-learning a la universitat; planificació i gestió; l’abandonament i les polítiques de captació i retenció; polítiques d’acollida i tutories; impúls de l’emprenedoria; la formació en competències; la formació contínua.

Accés a Intranet

 
ORGANIGRAMA_CAT

 Organigrama d’EDO-UdL en ES

Organigrama d’EDO-UdL en ENG

Equip

Isabel del Arco Bravo

Isabel del Arco Bravo

del.arco@pip.udl.cat

ORCID: 0000-0003-1023-1091

Coordinadora de l’equip EDO-UdL.

Professora Titular d’Universitat del Departament de Pedagogia i Psicologia de la UdL.

Doctora en Psicopedagogia amb Premi Extraordinari de doctorat per la UdL. Llicenciada en Filosofia i Cc de l’Educació i Diplomada en Professorat d’EGB. La seva activitat professional s’ha desenvolupat en els diferents nivells i etapes educatives del sistema públic d’ensenyament: Ed. Infantil, Ed. Primària, Ed. Secundària i en l’actualitat a la Universitat en l’àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar.

Les línies d’investigació han estat preferentment: l’organització i gestió educativa, l’atenció a la diversitat y la innovació docent en el sistema universitari i no universitari.

Va ser directora de l’ICE de la UdL del 2003 al 2005 i Vicerectora de Docència d’aquesta universitat liderant tot el procés de convergència a l’EEES de la UdL.

Premiada pel govern de la Generalitat al 2011 i al 2013 amb el Premi Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Universitària.

 

Ramon Camats i Guàrdia

Ramon Camats i Guàrdia

rcamats@xtec.cat

ORCID: 0000-0003-0042-8886

Doctor en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Catedràtic d’Educació Secundària.

Col·laborador de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UdL, cursos 2001-2003.

Professor de Processos i Contextos Educatius al Grau d’Educació Primària i del Practicum d’anglès de la Diplomatura de Magisteri i d’Educació Social (UdL).

Les principals línies de treball estan relacionades amb la formació inicial i contínua del professorat i també amb l’organització escolar.

Autor de diverses obres de sociologia: Les emocions del poder (2001), Ed.62; El llegat d’Antígona (2001), Ed. 62; El clergue i el bufó (2003), Angle Ed.; L’humor en el treball. Salut, crítica i comunicació (2006), Ed. UdL.

Autor, també, de llibres sobre temes educatius i psicologia: Neuropsicologia de la impulsivitat. Coautoria. (2013),  Ed. UdL; L’escola del segle XXI. Contextos, processos i reptes de futur. Coautoria. (2013) Ed. UdL; Adéu, vida meva. Apunts sobre el suïcidi (2014), Ed. Plec.

Les principals línies de treball estan relacionades amb la formació inicial i contínua del professorat i també amb l’organització escolar.

 

 

Òscar Flores i Alarcia

Òscar Flores i Alarcia

oscar.flores@udl.cat

ORCID: 0000-0002-6238-7533

Doctor en Psicopedagogia per la Universitat de Lleida.

Llicenciat en Psicopedagogia i Diplomat en Magisteri, especialitat Educació Física.

Coordinador de l’Àrea de Suport a la Innovació Docent i E-learning de la Universitat de Lleida.

Professor Associat del Departament de Pedagogia i Psicologia de la UdL.

Autor de textos científics relacionats amb els processos formatius a través de la tecnologia (formació semipresencial i no presencial). Ha realitzat diferents estudis sobre elements del procés d’ensenyament-aprenentatge (la innovació docent, les competències, l’organització, l’avaluació, etc.).

Membre del Comitè Organitzador i Executiu del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) i del Comitè Organitzador del Congrés Internacional EDO (CIEDO).

 

Francisco Alaminos Fernández

Francisco Alaminos Fernández

f.alaminos@pip.udl.cat

ORCID:  0000-0003-1847-5269

Professor associat a temps parcial del Departament de Pedagogia i Psicologia.

Diplomat en magisteri d’Educació musical i llicenciat en Psicopedagogia.

Actualment, està realitzant la tesi doctoral al Departament de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de Lleida.

La seva activitat professional s’està desenvolupant com a director del centre Enfides de diagnòstic i intervenció en dificultats d’aprenentatge i com a formador de formadors dependent del Institut de Ciències de l’Educació – Centre de Formació Contínua de la UdL.

Les principals línies de treball i recerca son el desenvolupament de les Competències Bàsiques a l’Educació Obligatòria, l’abandonament dels estudis universitaris (deserció universitària), formació contínua del professorat, didàctica i organització escolar, i dificultats d’aprenentatge.

Joan Segura Torres

Joan Segura Torres

j.segura@pip.udl.cat

Professor associat a temps parcial en la Universitat de Lleida en el grau  d’Educació Infantil i tutor de treballs de final de grau en la FEPTS.

Diplomat magisteri educació musical, llicenciat en Psicopedagogia i diplomat en magisteri d’educació física. A més, disposa del màster en recerca educativa i és expert universitari en Gestió i Direcció d’Organitzacions Educatives. Tots els estudis esmentats han estat cursats a la UdL.

Actualment, està cursant el doctorat sobre la inspecció educativa a la UAB.

La seva activitat professional s’ha desenvolupat com a mestre d’Educació Primària i com a orientador educatiu a Educació Secundària. Coordinador educació secundaria de l’institut de ciències de l’educació (ICE-UDL)  2013-2015, juntament amb la figura de Coordinador del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que s´ha creat en la FEPTS de la UdL. Aquest és un projecte innovador anomenat “alternança” pels alumnes del grau d’Educació Primària. Cal afegir que actualment treballa com a representant d’esports de la Generalitat de Catalunya en el territori de Lleida.

Les principals línies d’investigació i estudi son les direccions escolars, la inspecció educativa i l’organització escolar.

 

 

Patrícia Silva García

Patrícia Silva García

silva@pip.udl.cat

ORCID: 0000-0001-5651-296X

Professora Lectora del Departament de Pedagogia i Psicologia de la UdL.

Doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona. Màster en Gestió i Innovació Pedagògica, màster en Direcció de Centres Educatius, llicenciada en Sociologia i diplomada en Mestra d’Educació Primària. La seva activitat professional s’ha desenvolupat en els diferents nivells i etapes educatives del sistema públic d’ensenyament: Ed. Infantil, Ed. Primària, Ed. Secundària, Batxillerat. Actualment desenvolupa la seva activitat en l’àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar, Direcció i Inspecció Escolar.

Les línies d’investigació han estat preferentment: l’organització i gestió educativa, la formació docent, la direcció de centres i la inspecció escolar.

Va ser coordinadora acadèmica de Màster i Postgraus en Direcció de Institucions Educatives a la UB i UAB.

Distinció Jaume Vicens Vives 2012 en la modalitat col·lectiva per al reconeixement de la Millora en la Qualitat Docent Universitària. Col·lectiu de professors del sub- àmbit d’Organització d’Institucions Educatives del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB (17/09/2012).

Anabel Ramos Pla

Anabel Ramos Pla

Col·laboradora predoctoral de l’equip  EDO-UdL.

anabel.ramos@udl.cat

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5437-150X

Graduada en Educació Primària amb menció en necessitats educatives especials i educació en la diversitat  i Màster en Psicopedagogia (ambós estudis realitzats a la UdL). Actualment està duent a terme la seva tesi doctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) sota el títol “Pedagogia de la Mort. Necessitats formatives i percepcions que té el professorat d’escoles i els aprenents de mestre pel que fa a la Pedagogia Preventiva sobre la Mort”.

A més, està desenvolupant la seva pràctica professional com a mestra d’Educació Primària a Lleida.

Principals línies d’investigació i recerca: pedagogia de la mort i el dol infantil i juvenil, educació emocional, gestió organitzacional, metodologies d’ensenyament-aprenentatge.

Translate »