Què és EDO?

EDO és una xarxa de xarxes que actua com un “clúster” de coneixement vinculant temes i línies de treball relacionats amb el desenvolupament de les organitzacions i amb l’objectiu d’intervenir en els processos formatius. L’espai EDO està conformat per nodes diferenciats: el de la Universitat Autònoma de Barcelona: IP Dr. Joaquín Gairín que és el node principal. Nòdul de la Universitat de Lleida: IP Dra. Isabel del Arco Bravo. Nòdul de la Universitat Internacional de Catalunya. Nòdul de la Universitat d’Alcalá d’Henares i finalment el nòdul de la Universitat de Granada

Amb aquesta estructura en xarxa es facilita la interrelació entre grups, creant sinèrgies, facilitant que els doctorands puguin fer intercanvis, estades, relacionar-se a nivell interuniversitari, compartir experiències aprofitant la xarxa nacional i internacional creada (Red AGE http://www.redage.org/ ) , col·laborar en projectes de recerca, compartir recursos, i etc.

EDO està reconegut com a grup de recerca consolidat (Resolució del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació) el 18 d’octubre de 2005, reconeixement que va renovar-se en la convocatòria de l’any 2009 (SGR2009-397), del 2014 (SGR2014-176), del 2017 (2017SGR-00318) i que actualment manté la de la convocatòria de 2021 (2021 SGR 00795). El seu tema central és la recerca sobre la naturalesa i desenvolupament de les organitzacions dedicades a la formació.

 

Línies de recerca:
Els objectius principals del grup EDO es relacionen amb l’anàlisi de les organitzacions formatives, l’estudi dels processos de canvi i la utilitat de les estratègies de millora que s’empren o es poden utilitzar. Així, l’eix principal de recerca implica l’estudi de la naturalesa de les organitzacions formatives, la seva tipologia, els sistemes d’ordenació i gestió institucional, les dinàmiques institucionals, els sistemes d’avaluació interna i externa, les estratègies de canvi, les resistències al canvi, el rol dels directius, l’efecte de les noves tecnologies i la pedagogia de la mort, tot això en referència a centres educatius no universitaris, universitaris i altres de tipus formatiu com poden ser els centres de formació ocupacional, les organitzacions de salut, els centres d’oci i altres serveis educatius.

La salut i les actuacions i programes que generen organitzacions saludables constitueix un segon eix principal de treball.

A més els diferents nòduls també han desenvolupat línies de recerca relacionades amb noves formes d’organització i innovació en el marc de la docència universitària: TICs i docència e-learning a la universitat; planificació i gestió; l’abandonament i les polítiques de captació i retenció; polítiques d’acollida i tutories; impúls de l’emprenedoria; la formació en competències; la formació contínua.

Accés a Intranet

 

 Organigrama d’EDO-UdL en ES

Organigrama d’EDO-UdL en ENG

 

 

You must be logged in to post a comment.

Translate »