Transferència

Una de les grans prioritats de l’equip EDO-UdL és la transferència de coneixement, així com la producció bibliogràfica i la difusió dels resultats de les investigacions que desenvolupen els membres de l’equip.

En relació a la part bibliogràfica, el grup EDO-UdL inverteix gran part del temps en escriure llibres, capítols d’obres col·lectives, articles de revista d’impacte i altres revistes de divulgació. A més, EDO-UdL participa en diferents congressos, jornades, seminaris, etc., de caire local, nacional i internacional. Alhora, el grup també ha organitzat congressos, seminaris i jornades i ha format part de diferents comitès científics i organitzadors.

 

 

 

Translate »