Landry Olea Lemekeuh

Landry Olea Lemekeuh

olealandry89@gmail.com

Doctor amb menció internacional i la qualificació excel·lent Cum laude per la UdL. Grau i Màster en filologia hispànica a Camerun. En el mateix país, ha estudiat a l’Escola Normal Superior de Yaoundé, Posteriorment,  professor d’espanyol com a llengua estrangera (ELE). Beca de Màster en Ensenyament d’ELE per a immigrants; beca ofertada per la Universitat de Lleida. En aquesta mateixa universitat, ha col·laborat impartint classes d’ELE a estudiants xinesos. Durant la realització de la seva tesi doctoral, realitzà les pràctiques a l’Institut Cervantes de Lisboa.

Principals línies d’investigació i recerca: La formació del professorat d’idiomes, l’avaluació competencial, l’ensenyament/aprenentatge d’idiomes, la filologia i la traducció.

About the author

anabel administrator

Translate »