Ponències i conferències

Ponències i conferències

Com a equip integrant de la xarxa EDO, el grup EDO-UdL accepta el compromís per la difusió dels resultats de les recerques que desenvolupen els seus membres tant en publicacions com mitjançat la seva participació en diferents trobades científiques de caire nacional i internacional. Els congressos als quals s’ha accedit són els següents:

II Jornades DOTS (2018)

III Jornades DOTSS (2024) – Cicle de conferències

Congrés CIEDO: Ò. Flores, I. del Arco., A. Ramos

Congrés CIOIE: I. del Arco

Jornada sobre l’enfocament de la classe inversa : Ò. Flores i I. del Arco.

Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació :  I. del Arco.

XVI Congreso Nacional y VII Congreso Iberoamericano de Pedagogía: I. del Arco

Simposio Internacional ‘El desafío de emprender en la escuela del siglo XXI’: Ò. Flores

Simposio Internacional: El desafio de emprenderen la escuela del siglo XX: I. del Arco

Jornada sobre millora i qualitat de la docència: Ò. Flores

II International Colloquium on Languages, Cultures: P. Silva, I. del Arco

II Jornada Projecte APESE (I+D+i RETOS): I. del Arco

10th International Technology, Education and Development Conference INTED 2016: Ò. Flores, I. del Arco, R. Camats

Jornada de Desenvolupament d’Organitzacions i Territoris Saludables: grup EDO-UdL

Jornades Internacionals EDO: grup EDO-UdL

Jornada Hacking the CAT MOOCs ’15: Ò. Flores

28 Jornada DIM: Didàctica, Innovació i Multimèdia: Ò. Flores

Jornades EDO-UdL 2014-2015

Dra. Isabel del Arco

Dra. Isabel del Arco i Dra. M. Luisa Guitard

About the author

pepeanm administrator

Translate »