Anabel Ramos Pla

Anabel Ramos Pla

Investigadora postdoctoral de l’equip  EDO-UdL i la Càtedra de Desenvolupament d’Organitzacions i Territoris Saludables (DOTS).

Professora associada del Departament de Pedagogia.

anabel.ramos@udl.cat

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5437-150X

Doctora en educació i premi extraordinari de doctorat 2018 (UAB), graduada en Educació Primària amb menció en necessitats educatives especials i educació en la diversitat i Màster en Psicopedagogia (ambós estudis realitzats a la UdL). Postgrau en Gestió i Direcció d’Organitzacions Educatives (GEDIOE, UdL), Expert universitari en prevenció del bullying escolar i Expert universitari en Educació per a la Salut (ambós estudis realitzats a la Universidad Isabel I), tècnica especialista en atenció precoç i tècnica en educació emocional (ambós estudis realitzats a la Universidad Europea Miguel de Cervantes).

A més, ha desenvolupat la seva pràctica professional com a mestra d’Educació Primària i com a tècnica en gestió de la recerca.

Distinició Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, modalitat col•lectiva (2020).

Principals línies d’investigació i recerca: pedagogia de la mort i el dol infantil i juvenil, educació emocional, gestió organitzacional, metodologies d’ensenyament-aprenentatge.

About the author

pepeanm administrator

You must be logged in to post a comment.

Translate »