Anabel Ramos Pla

Anabel Ramos Pla

Col·laboradora postdoctoral de l’equip  EDO-UdL.

Professora associada del Departament de Pedagogia.

anabel.ramos@udl.cat

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5437-150X

Doctora en educació (UAB), graduada en Educació Primària amb menció en necessitats educatives especials i educació en la diversitat i Màster en Psicopedagogia (ambós estudis realitzats a la UdL). Postgrau en Gestió i Direcció d’Organitzacions Educatives (GEDIOE, UdL) i Expert universitari en prevenció del bullyng escolar (Universidad Isabel I).

A més, està desenvolupant la seva pràctica professional com a mestra d’Educació Primària a Lleida.

Principals línies d’investigació i recerca: pedagogia de la mort i el dol infantil i juvenil, educació emocional, gestió organitzacional, metodologies d’ensenyament-aprenentatge.

About the author

pepeanm administrator

You must be logged in to post a comment.

Translate »