Category Archive Formacio

Cursos, seminaris i tallers

Els membres de l’equip EDO-UdL ha participat en les següents accions formatives:

 •  Matèria Transversal: Vigilats per defecte. Els efectes del cinquè poder. Segon semestre. 3 ECTs.
 • I Jornada El Suïcidi en joves i adolescents. Prevenció, detecció i afrontament.
 • Jornada d’orientació.
 • Curs: Innovació Educativa: estratègies docents de l’escola del segle XXI.
 • Curs d’expert en Gestió i Direcció d’Organitzacions Educatives amb el tema Projectes d’Innovació per la Excel·lència educativa.
 • Tutors en curs de formació per al desenvolupament de la funció directiva dirigida a personal docent no universitari. Institut Nacional d’Administració Pública i el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
 • Trabajo y evaluación por competencias en la Educación Obligatoria
 • Jornades UdL sobre Administració i Gestió Educativa
 • Cursos sobre:
  • L’escola Rural: organització i mètodes de treball.
  • L’Autonomia dels centres educatius i la seva gestió.
  • El nou replantejament de l’hora sisena als centres.
  • Gestió esportiva: Activitat física en el medi natural; Activitats en la Natura en temps hivernal; Activitats en la Natura en temps estival; Natura, Cultura i esport.

Dra. Isabel Del Arco

D’esquerra a dreta: Dra. Isabel Del Arco i Dr. Òscar Flores

Dra. Patricia Silva

Dra. Isabel Del Arco

Doctorat

L’eix principal de recerca implica l’estudi de la naturalesa de les organitzacions formatives, la seva tipologia, els sistemes d’ordenació i gestió institucional, les dinàmiques institucionals, els sistemes d’avaluació interna i externa, les estratègies de canvi, les resistències al canvi, el rol dels directius i l’efecte de les noves tecnologies, tot això en referència a centres educatius no universitaris, universitaris i altres de tipus formatiu com poden ser els centres de formació ocupacional, les organitzacions de salut, els centres d’oci i altres serveis educatius.

La salut i les actuacions i programes que generen organitzacions saludables constitueix un segon eix principal de treball.

A més els diferents nòduls també han desenvolupat línies de recerca relacionades amb noves formes d’organització i innovació en el marc de la docència universitària: TICs i docència e-learning a la universitat; planificació i gestió; l’abandonament i les polítiques de captació i retenció; polítiques d’acollida i tutories; impúls de l’emprenedoria; la formació en competències; la formació continua.

Tesis doctorals finalitzades:

CALIDAD DE LOS PROCESOS DE PRÁCTICAS EN MODALIDAD EN LÍNEA: percepciones de estudiantes de la Carrera de Educación Parvularia de la Universidad Central de Chile.
Autor: Patricia Orietta Zúñiga Rocamora
Data defensa: 10/01/2024

Estudio de las competencias emprendedoras adquiridas a través de la formación universitaria en el grado de enfermería.
Autor: Mercè Muñoz Gimeno
Data defensa: 13/11/2023

La identitat digital en els centres de primària del Pallars Jussà, Sobirà i Alta Ribagorça. Un estudi de com es treballa aquesta competència.
Autor: Sílvia Vilanova Serrano
Data defensa: 2023

PERCEPCIONES Y EXPERIENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE MÁSTER ELE SOBRE LA EVALUACIÓN: EL CASO DE LOS MÁSTERES OFICIALES ELE EN ESPAÑA.
Autor: Landry Olea Lemekeuh
Data defensa: 23/03/2021

Educación y Diversidad Sexual: Un análisis de la perspectiva de los estudiantes de educación de Párvulos en Chile.
Autor: Daniel Fernando Serey Araneda
Data defensa: 08/03/2021

Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE) a través de las TIC: diagnosis e interpretación de la formación inicial en competencia digital de los futuros docentes ELE de la Escuela Normal. Superior (ENS) de Yaundé, Camerún
Autor: Marguerite Yvette Ngah Eyara
Data defensa: 19/02/2021

Pedagogia de la Mort. Estudi de cas sobre les necessitats formatives i percepcions que té el professorat d’escoles i els aprenents de mestre pel que fa a la Pedagogia Preventiva sobre la Mort.
Autor: Anabel Ramos Pla
Data defensa: 16/11/2018

Implicacions per a la Inspecció Educativa en Catalunya a partir del Decret d’Autonomia de centres.  Un Estudi de Casos. – UAB
Autor: Joan Segura Torres
Data defensa: 31/10/2018

Impacto en el aprendizaje competencial de ELE con la aplicación de metodologies actives y participatives en el contexto multilingüe: caso de la zona francòfona camerunesa.
Autor: Hélène Edivige Ngono Ateba
Data defensa: 2017

La actividad física con caballlos como medio terapeútico para mejora la capacidad funcional y la calidad de vida de las personas de la tercer edad y de las afectadas de síndrome de fribomialguia: el “Método Centauro” como programa formativo de intervención. – UAB
Autor: Josep Blazquez Miret
Data defensa: 18/06/2015

El papel de los directores y directoras en la promoción de la participación familia y comunidad en las escuelas básicas. El caso de la comuna de Panguipulli – Chile
Autor: Claudio Barrientos Piñeiro
Data defensa: 2015

Funciones y quehaceres de los Inspectores de Educación. Análisis de la práctica profesional.
Premio Extraordinario de Tesis UB (2014).
Autor: Alexandre Camacho Prats
Data defensa: 2014

La Dirección Escolar ante los retos de la diversidad cultural.
Autor: Natan Olivos Nuñez
Data defensa: pendent

Màster

En l’actualitat, l’equip EDO-Udl participa en els següents màsters:

 • Màster Universitari (Oficial) en recerca Educativa
 • Màster Universitari (Oficial) en Psicopedagogia
 • Màster Universitari (Oficial) en Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants
 • Màster universitari (Oficial) en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
 • Màster en Hipologia
 • Màster en Direcció  de Centres per a la Innovació Educativa (UAB).
 • Màster en Direcció de Institucions Educatives (UB)

Dra. Isabel Del Arco

Dr. Òscar Flores

Postgraus

Som l’equip impulsor en l’àmbit de la direcció i la gestió de la direcció educativa dins de la UdL. Així, el postgrau reconegut pel Departament d’Educació que duem a terme actualment és:

 • Postgrau GEDIOE en Gestió i Direcció de Centres Educatius

 

 

 

 

 

A més, també participem en el postgrau  realitzat per la UAB en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa (UAB).

Grau

En l’actualitat, l’equip EDO-UdL participa en els següents graus:

 • Grau d’Educació Primària (modalitat DUAL i Bilingüe)
 • Grau d’Educació Infantil
 • Grau d’Educació Infantil (modalitat Gestions Creatives)
 • Doble grau d’Educació Primària i Infantil
 • Doble grau d’Educació Primària i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Translate »