Doctorat

Doctorat

L’eix principal de recerca implica l’estudi de la naturalesa de les organitzacions formatives, la seva tipologia, els sistemes d’ordenació i gestió institucional, les dinàmiques institucionals, els sistemes d’avaluació interna i externa, les estratègies de canvi, les resistències al canvi, el rol dels directius i l’efecte de les noves tecnologies, tot això en referència a centres educatius no universitaris, universitaris i altres de tipus formatiu com poden ser els centres de formació ocupacional, les organitzacions de salut, els centres d’oci i altres serveis educatius.

La salut i les actuacions i programes que generen organitzacions saludables constitueix un segon eix principal de treball.

A més els diferents nòduls també han desenvolupat línies de recerca relacionades amb noves formes d’organització i innovació en el marc de la docència universitària: TICs i docència e-learning a la universitat; planificació i gestió; l’abandonament i les polítiques de captació i retenció; polítiques d’acollida i tutories; impúls de l’emprenedoria; la formació en competències; la formació continua.

Tesis doctorals finalitzades:

CALIDAD DE LOS PROCESOS DE PRÁCTICAS EN MODALIDAD EN LÍNEA: percepciones de estudiantes de la Carrera de Educación Parvularia de la Universidad Central de Chile.
Autor: Patricia Orietta Zúñiga Rocamora
Data defensa: 10/01/2024

Estudio de las competencias emprendedoras adquiridas a través de la formación universitaria en el grado de enfermería.
Autor: Mercè Muñoz Gimeno
Data defensa: 13/11/2023

La identitat digital en els centres de primària del Pallars Jussà, Sobirà i Alta Ribagorça. Un estudi de com es treballa aquesta competència.
Autor: Sílvia Vilanova Serrano
Data defensa: 2023

PERCEPCIONES Y EXPERIENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE MÁSTER ELE SOBRE LA EVALUACIÓN: EL CASO DE LOS MÁSTERES OFICIALES ELE EN ESPAÑA.
Autor: Landry Olea Lemekeuh
Data defensa: 23/03/2021

Educación y Diversidad Sexual: Un análisis de la perspectiva de los estudiantes de educación de Párvulos en Chile.
Autor: Daniel Fernando Serey Araneda
Data defensa: 08/03/2021

Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE) a través de las TIC: diagnosis e interpretación de la formación inicial en competencia digital de los futuros docentes ELE de la Escuela Normal. Superior (ENS) de Yaundé, Camerún
Autor: Marguerite Yvette Ngah Eyara
Data defensa: 19/02/2021

Pedagogia de la Mort. Estudi de cas sobre les necessitats formatives i percepcions que té el professorat d’escoles i els aprenents de mestre pel que fa a la Pedagogia Preventiva sobre la Mort.
Autor: Anabel Ramos Pla
Data defensa: 16/11/2018

Implicacions per a la Inspecció Educativa en Catalunya a partir del Decret d’Autonomia de centres.  Un Estudi de Casos. – UAB
Autor: Joan Segura Torres
Data defensa: 31/10/2018

Impacto en el aprendizaje competencial de ELE con la aplicación de metodologies actives y participatives en el contexto multilingüe: caso de la zona francòfona camerunesa.
Autor: Hélène Edivige Ngono Ateba
Data defensa: 2017

La actividad física con caballlos como medio terapeútico para mejora la capacidad funcional y la calidad de vida de las personas de la tercer edad y de las afectadas de síndrome de fribomialguia: el “Método Centauro” como programa formativo de intervención. – UAB
Autor: Josep Blazquez Miret
Data defensa: 18/06/2015

El papel de los directores y directoras en la promoción de la participación familia y comunidad en las escuelas básicas. El caso de la comuna de Panguipulli – Chile
Autor: Claudio Barrientos Piñeiro
Data defensa: 2015

Funciones y quehaceres de los Inspectores de Educación. Análisis de la práctica profesional.
Premio Extraordinario de Tesis UB (2014).
Autor: Alexandre Camacho Prats
Data defensa: 2014

La Dirección Escolar ante los retos de la diversidad cultural.
Autor: Natan Olivos Nuñez
Data defensa: pendent

About the author

pepeanm administrator

Translate »