Comparative & International Education Society

Comparative & International Education Society

Patricia Silva membre de l’equip EDO-UdL va participar en el Congrés Comparative & International Education Society amb la aportació Working for Social Justice with immigrants populations in Catalonia.

L’aportació es va centrar en el cas de dues escoles de Catalunya que s’han enfrontat a nous reptes causats per l’arribada de famílies immigrades de tot el món. Les preguntes de recerca es van centrar en com i per què els directors, professors i famílies donen sentit a la justícia social i les accions que prenen per aconseguir-la.

About the author

anabel administrator

Translate »