Defensa d’una tesi doctoral internacional dirigida per dos membres de l’equip EDO

Defensa d’una tesi doctoral internacional dirigida per dos membres de l’equip EDO

Marguerite Yvette Ngah Eyara, alumna del programa de doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida de la UdL, va defensar el passat 19 de febrer la tesi doctoral “Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE) a través de las TIC: diagnosis e interpretación de la formación inicial en competencia digital de los futuros docentes ELE de la Escuela Normal Superior (ENS) de YaundéCamerún“, dirigida per la Dra. Isabel del Arco Bravo i el Dr. Óscar Flores Alarcia, professors del Departament de Pedagogia.

El propòsit de l’estudi va ser explorar i diagnosticar la competència digital dels estudiants de primer i segon cicle dels estudis d’ensenyament d’espanyol com a llengua estrangera (ELE) de l’Escola Normal Superior de Yaoundé. Utilitzant una metodologia de recerca mixta (quantitativa – qualitativa), explicativa i seqüencial, recull dades d’un total de 104 estudiants, mitjançant un qüestionari i un grup de discussió.

Segons els resultats obtinguts, la majoria dels estudiants disposen d’un nivell de competència digital que oscil·la entre inicial i intermedi. El nivell inicial va ser particularment autopercebut en accions vinculades a l’ús pedagògic de les TIC. En el grup de discussió, els participants van revelar que no utilitzen les TIC de forma pràctica i regular en la seva formació i que els mètodes d’ensenyament-aprenentatge són tradicionals. L’estudi es completa amb una proposta didàctica realitzada a partir de les propostes i resultats obtinguts.

El treball recomana que perquè la formació dels estudiants de l’Escola Normal Superior de Yaundé s’adapti a l’era digital, caldrà que les autoritats a càrrec de l’educació renovin les infraestructures, canviïn les metodologies d’ensenyament-aprenentatge i que la formació contínua dels formadors sigui adaptada a les necessitats de l’era digital.

La tesi doctoral té menció internacional i va rebre la nota d’excel·lent cum laude per part del tribunal.

About the author

anabel administrator

Translate »