EDO-UdL han publicat sobre Flipped Classroom en el Monogràfic Escola

EDO-UdL han publicat sobre Flipped Classroom en el Monogràfic Escola

Diferents membres d’EDO-UdL han publicat en el Monogràfic Escola sobre Flipped  Classroom com a iniciativa per tal d’innovar a les aules.

La innovació a les aules per tal d’aconseguir el canvi i la millora és un tema que sempre ha preocupat als professionals. Emperò, tot i tenir en compte els esforços, no sempre s’han aconseguit els efectes que es pretenien. Aquest fet ha provocat, en molts casos, certa inquietud i desmotivació. Tanmateix, els fracassos esmentats, han confirmat dues idees:

  1. La participació coordinada de diferents factors pot evocar la millora.
  2. L’espai aula és el focus on conflueixen.

El Monogràfic Escola de desembre de 2015, coordinat per Joaquín Gairín (EDO-UAB), revisa i replanteja el treball a les aules a partir de diferents revisions teòriques i vàries experiències sobre la classe invertida, que permeten tenir una idea del que pretén, com es realitza i què hauria de de tenir en compte qualsevol professional que la volgués posar en pràctica.

Pel que fa a la part de revisió i anàlisi teòric, diversos professors d’EDO-UdL han escrit la seva aportació:

Isabel del Arco presenta  “Flippear, essent alumne digital, des del treball cooperatiu”.
Òscar Flores analitza els diversos elements a tenir en compte en la planificació de la classe invertida. La seva contribució apareix sota el nom  “Flipped Classroom i aprenentatge actiu: el rol del docent”. Alhora, Patricia Silva analitza el rol dels diferents agents de l’aula.
Alba Cabiscol analitza en la seva aportació el paper que juga l’avaluació com a reguladora del procés d’aprenentatge a la classe invertida.

La segona part del monogràfic presenta experiències de Flipped Classroom en educació primària, un institut de secundària, la formació de mestres a la Universitat de Lleida i a la formació de persones adultes.

Per últim, s’ofereixen diversos recursos funcionals per aquells docents que vulguin innovar la seva metodologia d’ensenyament-aprenentatge i, així, posar en pràctica la Flipped Classroom.

Per a més informació: https://tienda.ebiblox.com/p/344/peri%C3%B3dico-escuela

About the author

pepeanm administrator

You must be logged in to post a comment.

Translate »