EDUCAEMPREN

EDUCAEMPREN

L’equip entoma el Projecte d’Innovació Docent EDUCAEMPREN.  EDUCAEMPREN pretén impulsar a l’emprenedoria en el marc dels Treballs Finals de Grau en Educació.

Presentat a la IX convocatòria d’ajuts per a Projectes d’Innovació Docent de la UdL i avaluat favorablement (Acord 133/2012 del CG del 27/06/2012).

EDUCAEMPREN parteix de la màxima que una educació en l’esperit emprenedor no es limita solament a què hi puguin sorgir noves empreses o a generar el concepte d’autoocupació. També parteix de desenvolupar l’esperit emprenedor com a un factor clau que pot ajudar a les futures generacions a ser molt més creatives, a tenir més confiança en les seves pròpies iniciatives i a actuar de forma socialment responsable.

About the author

pepeanm administrator

You must be logged in to post a comment.

Translate »