Innovació

Innovació

 

Título CORRESPONSABILIDAD: Alineament del 5è vector del currículum d’Educació Bàsica amb l’Educació per al Desenvolupament Sostenible i la formación inicial docente
Investigador/responsable del Arco, I. y Ramos, A.
entidad financiera Ayuda a INDEST para proyectos de investigación 2023
estado En curso

 

Título CO+RESPONSABILIDAD. Currículum sostenible i formació inicial de
docents d’educació primària i secundària: projecte per desenvolupar el 5è vector,
Ciutadania democràtica i consciència global
Investigador/responsable del Arco, I.
entidad financiera ARMIF 2023
estado En curso

 

Título RURALIA-ED 
Investigador/responsable del Arco, I.
entidad financiera Convocatòria de projectes de cooperació al desenvolupament, mobilitat i quart món. UdL 2023
estado En curso

 

Título INDUCTEACHING: Validació d’una proposta d’inducció docent lligada a la formació inicial i primer any docent de mestres/as de primària
Investigador/responsable Olmos, P. (UAB)
entidad financiera Ayudas de investigación para la millóna de la formación inicial de Mestres, ARMIF 2020
estado Finalizado

 

Título Educaemprèn
Investigador/responsable Equipar EDO-UdL
estado En curso

 

Título Estrategias de autoevaluación para la autorregulación del aprendizaje y el desarrollo docente profesional
Investigador/responsable Ion, G. (UAB)
entidad financiera AGAUR
estado En curso

 

Título

Innova MicroSolar: innovador sistema microsolar de calor y energía para edificios domésticos y de pequeñas empresas

Investigador/responsable Cabeza, L. F. (UdL)
entidad financiera Comisión UE
estado En curso

 

Título Evaluación de programas educativos de EduCaixa
Investigador/responsable Gairín, J. y Olmos, P.
entidad financiera La Caixa
estado Finalizado

 

Título

Doctorado en Caminos de Innovación para TES INPATHTES’ (‘acción’)

Investigador/responsable Cabeza, L. F. (UdL)
entidad financiera Comisión UE
estado Finalizado

 

Título ARMIF 2014: Millora de la formación docente de los estudiantes de doble grau d’educació infantil i primària mitjançant l’ús d’eines digitals
Investigador/responsable Estrada, A. (UdL)
entidad financiera AGAUR. ECO/2788/2013 de 20 de diciembre (DOCG 6535. 01/08/2014)
estado Finalizado

 

Título I +D: EDU2013-42936-P: Educar para emprender: evaluando programas para la formación de la identidad emprendedora en la Educación obligatoria.
Investigador/responsable Bernal, A. (Estados Unidos)
entidad financiera Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación
estado Finalizado

 

Título Proyecto La creación y gestión del conocimiento en comunidades on-line de práctica profesional CGC-COP.
Investigador/responsable Gairín, J. (UAB)
entidad financiera VI Plan Nacional De Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 I+D EDU 2010-18506
estado Finalizado

 

Título SIMUL@: Evaluación de un entorno tecnológico de simulación para el aprendizaje de competencias transversales en la universidad
Investigador/responsable Gisbert, M. (URV)
entidad financiera MECI – Ministerio de Educación y Ciencia Convocatoria PN 2008. Ayudas para la realización de proyectos de investigación en el marco del VI Plan Nacional I+D+I (2008-2011).
estado Finalizado

 

About the author

anabel administrator

Translate »