IV Congrés Internacional EDO

IV Congrés Internacional EDO

L’11, 12 i 13 de maig del 2016 a Barcelona es durà a terme el IV Congrés Internacional EDO titulat “Aprenendizaje situado y aprendizaje conectado: implicaciones para el trabajo”. L’objectiu d’aquest simposi serà analitzar els avenços en el camp de l’aprenentatge informal i els processos de creació i gestió del coneixement a les organitzacions.

En aquest congrés es comptarà amb la participació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.  D’aquesta forma, CIEDO esdevé una de les activitats amb major impacte a nivell internacional vinculades a la temàtica.

Actualment, ja es disposa del llistat de ponents que formaran part del congrés. Cal destacar autoritats com: George Siemens (TEKRI – Athabasca University), Harold Jarche (Jarche Consulting), Isabel del Arco (Universitat de Lleida), Jesús Martínez Marín (Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada), Joaquín Gairín Sallán (Universitat Autònoma de Catalunya), Lluís Ràfols Ràfols (Administració Pública de Catalunya), Mireia Ochoa Mallofré (Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada), Stephen Billett (Griffith University) i Sylvia Alonso Codina (Escola Administració Pública de Catalunya).

About the author

pepeanm administrator

You must be logged in to post a comment.

Translate »