Lectura de la tesi doctoral

Lectura de la tesi doctoral

Lectura de la tesi doctoral “L’atenció a l’alumnat nouvingut en l’àmbit educatiu: De la globalitat a l’estudi de casos”, realitzada per Maria Dolors Sans Mesalles i dirigida per la Dra. Isabel del Arco Bravo, coordinadora del grup EDO-UdL. El treball es va qualificar amb un Excel·lent Cum Laude, i els membres del tribunal van ser: president, Dr. Joaquín Gairín Sallan (Catedràtic de la UAB i director de l’equip EDO); vocal, Dr. Serafín Antúnez (Catedràtic de la UB); secretari, Dr. Fidel Molina (Catedràtic de la UdL).

About the author

pepeanm administrator

You must be logged in to post a comment.

Translate »