Lectura tesi

Lectura tesi

Òscar Flores i Alarcia, membre de l’equip EDO-UdL, ha llegit la tesi doctoral intitulada “La utilització de les TIC en els processos d’ensenyament-aprenentatge a la Universitat de Lleida. Valoració i domini de professorat i estudiantat”. La tesi ha estat dirigida pels doctors Isabel del Arco Bravo (UdL) i Joaquín GairinSallán (UAB), i ha estat qualificada amb un Excel·lent Cum Laude.
Enllaç tesi La utilització de les TIC en els processos d’ensenyament-aprenentatge a la Universitat de Lleida. Valoració i domini de professorat i estudiantat.

About the author

pepeanm administrator

You must be logged in to post a comment.

Translate »