Lideratge

Lideratge

La direcció escolar en època de crisi
Duració 2020-2021
Coordinació Isabel del Arco i Anabel Ramos (UdL) i Mireia Tintoré (UIC)
Resum L’objectiu de la recerca és analitzar les pràctiques directives i els recursos personals de lideratge emprats durant l”època de crisi derivada per la COVID-19.
  L’impacte de la formació per la funció directiva a Catalunya
Duració 2016-2018
Entitat finançadora EDO-UdL
Coordinació  Isabel Del Arco
Resum L’estudi pretén valorar el nivell de transferència i impacte que tenen els coneixements i aprenentatges adquirits amb la participació en els cursos de Direcció de Centres Educatius. La mostra està conformada per 120 persones participants en un curs relacionat amb la formació de directors i directores escolars.  Van desenvolupar un qüestionari a escala Likert de 40 ítems, de 5 punts, que mesuren els factors que afecten la transferència la formació per exercir el càrrec directiu a Catalunya.
Formación de Gestores y construcción de una red de buenas prácticas para el gobierno y la gestión de la universidad
Duració 2012-2015
Entitat finançadora Ministerio de Ciencia e Innovación. Resolución: EDU2011-26437
Coordinació Maria Rita Sánchez Moreno  (Universidad de Sevilla)
Proyecto Evaluación de la función supervisora en el contexto del Modelo de Gestión Regional
Duració 2014
Entitat finançadora Secretaría de Educación Pública. Yucatán México.
Coordinació Serafí Antúnez (UB)
  L’autonomia de centres a Catalunya
Duració 2008-2010
Coordinació Isabel Del Arco

About the author

pepeanm administrator

Translate »