Membres de l’equip EDO-UdL coordinen un número especial de la revista Education Sciences

Membres de l’equip EDO-UdL coordinen un número especial de la revista Education Sciences

Els membres d’EDO-UdL Òscar Flores, Isabel del Arco i Anabel Ramos-Pla coordinen el número especial “Technology Support in Higher Education and IT Impact on Engagement with Students” de la revista d’impacte Education Sciences (Q2 Scopus). En aquest número especial, es té en compte que  la COVID-19 ha generat una gran reorganització en l’educació a tot el món, obligant les institucions educatives a enfrontar-se a reptes mai vists. Centrant-se en l’entorn universitari, les universitats van descobrir que de sobte havien de traslladar tot el seu ensenyament, així com moltes altres tasques que ja no es podien dur a terme cara a cara, a un format virtual. Posteriorment, van començar a combinar gradualment estratègies híbrides cara a cara i virtuals.

Al llarg d’aquest procés, les TIC han exercit un paper fonamental. Han fet possible substituir l’assistència cara a cara, proporcionant continuïtat a moltes de les tasques que normalment es feien presencialment abans de la pandèmia, com classes, tutorials, gestió o coordinació. De fet, les eines tecnològiques han fet possible mantenir un alt nivell de contacte amb els estudiants, amb la idea de mantenir el seu compromís amb l’organització. Aquesta emergència ha donat lloc a canvis en el paper dels professors i estudiants. Aquests han hagut d’exercir la seva competència digital i assumir un paper més actiu i coresponsable en el propi procés d’aprenentatge. Donat aquest context, aquesta número especial té com objectiu crear una col·lecció d’articles relacionats amb l’ús de la tecnologia en l’educació superior i el seu impacte en el compromís dels estudiants. La idea és construir una comunitat d’autors i lectors per discutir l’última recerca i desenvolupar idees de formació innovadora, solucions i línies de recerca en el camp de l’ús de les TIC en l’educació superior i la seva influència en el compromís estudiantil.

Els temes d’interès inclouen, però no es limiten als següents aspectes:

– Estratègies per fomentar la participació dels estudiants en l’ús integrat de les TIC en l’educació superior;
– Disseny de mètodes d’avaluació que utilitzen les TIC per donar suport als processos d’aprenentatge autoregulats i l’autonomia;
– Anàlisi dels factors implicats en el desenvolupament de la competència digital dels professors i estudiants per a aconseguir la integració de les TIC en els processos de formació;
– Desenvolupament organitzatiu i factors estructurals que poden afectar el compromís dels estudiants en l’ús de les TIC;
– Les lliçons apreses de l’ensenyament d’emergència sobre les actituds dels estudiants i el compromís amb el seu propi procés d’aprenentatge.

Per a més informació, cliqueu aquí.

About the author

anabel administrator

Translate »