Membres de l’equip EDO-UdL publiquen un article a Sustainability (JCR)

Membres de l’equip EDO-UdL publiquen un article a Sustainability (JCR)

La Dra. Isabel del Arco, el Dr. Òscar Flores i la Dra. Anabel Ramos han publicat l’article Structural model to determine the factors that affect the quality of emergency teaching, according to the perception of the student of the first university courses.

En aquest article es realitza un estudi quantitatiu amb l’objectiu de conèixer, des de la perspectiva dels estudiants universitaris, la relació entre la qualitat percebuda (QP) durant el període de confinament derivat del virus SARS-CoV-2 amb les variables planificació docent (PL), materials i recursos (MR), processos d’interacció (IN) i el component afectiu-emocional (EM). Es va dissenyar un qüestionari en línia dirigit a estudiants de 20 universitats de l’estat espanyol, participant en la mostra 893 persones. Els resultats indiquen que la percepció que els estudiants tenen sobre la qualitat de la docència en línia està directament relacionada amb els materials i recursos que mobilitzen els docents i amb les interaccions professorat-estudiant. En canvi, aquesta percepció no té cap efecte directe sobre la planificació ni sobre l’estat emocional o l’afectació emocional generada per la situació excepcional de confinament. A les conclusions es destaca la necessitat que les universitats apliquin models d’acompanyament i acció tutorial, sobretot als estudiants dels primers cursos, per a desenvolupar competències com l’autonomia, la competència digital i l’autoregulació. També la necessitat de fer un canvi de mirada per part d’estudiants i docents basada en la nova normalitat en la qual ens trobem.

Aquest article ha estat publicat a la revista d’alt impacte Sustainability (indexada a la Journal Citation Reports i a Scopus).

Podeu consultar l’article clicant aquí.

About the author

anabel administrator

Translate »