Membres de l’equip EDO-UdL publiquen un article a Sustainability (JCR)

Membres de l’equip EDO-UdL publiquen un article a Sustainability (JCR)

La Dra. Isabel del Arco, la Dra. Patricia Silva i el Dr. Òscar Flores han publicat l’article University Teaching in Times of Confinement: The Light and Shadows of Compulsory Online Learning.

En aquest article es realitza un estudi quantitatiu amb l’objectiu d’analitzar la perspectiva dels estudiants en relació amb els factors que han influït en l’ensenyament de qualitat durant el període de confinament resultant de la pandèmia per la COVID-19. Per fer-ho, es va dissenyar i realitzar un qüestionari ad hoc durant els mesos de juny a juliol de 2020. La mostra estava formada per 893 persones que estudiaven a diverses universitats espanyoles. Els resultats mostren poca diversitat en les metodologies d’ensenyament i que l’ensenyament virtual es realitzava amb els mateixos paràmetres que l’ensenyament presencial. El paper de l’alumnat era el de la passivitat, que consistia en poca interacció amb els professors. Tot i que és cert que no hi va haver dificultats per seguir el curs, es va prestar una atenció limitada al benestar emocional dels estudiants. Entre les conclusions obtingudes, assenyalen la necessitat de desenvolupar l’adaptabilitat del professorat universitari a situacions imprevistes, així com una reflexió contínua sobre el model utilitat en el procés d’ensenyament mediat per les tecnologies digitals i la importància de promoure una major autoregulació i autonomia durant l’aprenentatge.

Aquest article ha estat publicat a la revista d’alt impacte Sustainability (indexada a la Journal Citation Reports i a Scopus).

Podeu consultar l’article clicant aquí.

About the author

anabel administrator

Translate »