Nou article d’alt impacte realitzat per membres d’EDO-UdL

Nou article d’alt impacte realitzat per membres d’EDO-UdL

La Dra. Isabel del Arco i la Dra. Anabel Ramos-Pla, juntament amb els membres de l’equip de recerca GREiA (Dr. Gabriel Zsembinski, Dr. Álvaro de Gracia i Dra. Luisa F. Cabeza) de l’Escola Politècnica Superior de la UdL, han publicat l’article “Implementing SDGs to a Sustainable Rural Village Development from Community Empowerment: Linking Energy, Education, Innovation and Research”.  L’article ha rebut finançament del programa d’investigació i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea sota els acorda de subvenció nº768824 i nº723596. També compta amb el recolzament parcial d’ICREA en el marc del programa ICREA Academia.

En aquest article s’explica com la despoblació rural és un fet mundial i té un efecte dominant sobre les ciutats mitjanes i petites, que actuen com a nucli de referència per als pobles petits. A més, l’Organització de les Nacions Unides (ONU) va subratllar que les disparitats entre les zones rurals i les urbanes són pronunciades i continuen creixent amb el temps. A nivell mundial, els habitants de les zones rurals manquen d’accés a serveis energètics moderns, la qual cosa afecta la productivitat i als serveis educatius i sanitaris, agreujant la pobresa, entre altres coses. Davant aquesta realitat, sorgeixen le següents preguntes de recerca: com podem actuar per a revertir aquesta realitat? Existeixen exemples de transformació en contextos rurals on l’apoderament de la comunitat és una estratègia clau? Aquest treball pretén descriure el procés de transformació d’un petit municipi rural cap a un desenvolupament sostenible, en paral·lel a l’activació de la productivitat local que ajudi a eliminar els efectes del despoblament rural. Per a això, s’ha establert el projecte ALMIA com a exemple de poble sostenible que és Almatret (Catalunya-Espanya). La columna vertebral d’aquest projecte és l’aposta per l’apoderament de la comunitat, on els principals resultats són la generació de xarxes amb experts i investigadors per a ajudar a la transició energètica del municipi, la implicació de l’administració local, l’aposta pel desenvolupament tecnològic, així com el desenvolupament socio-comunitari. A més, les activitats desenvolupades dins del projecte ALMIA estan alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, alineació que s’analitza detalladament. D’aquesta manera, aquest treball pretén continuar posant en valor les pràctiques de desenvolupament sostenible existents relacionades amb l’apoderament de la comunitat, amb la finalitat de promoure pràctiques similars.

L’article ha estat publicat a la revista d’alt impacte Sustainability (Scopus, JCR).

Per consultar l’article, cliqueu aquí.

About the author

anabel administrator

Translate »