Nou article del grup EDO-UdL sobre flipped classroom

Nou article del grup EDO-UdL sobre flipped classroom

Els membres del grup EDO-UdL Dra. Isabel del Arco (IP del grup de recerca), Dr. Òscar Flores i la Dra. Patricia Silva han publicat un article a la revista RIE (Revista d’Investigació educativa).

El títol de l’article és El desarrollo del modelo flipped classroom en la universidad: impacto de su implementación desde la voz del estudiantado. Aquest article descriu els resultats d’una investigació quantitativa i d’estil longitudinal que tenia l’objectiu d’analitzar les percepcions i valoracions d’estudiants de la Universitat de Lleida en relació amb la implementació del model flipped classroom. Els resultats mostren que va millorar l’experiència d’aprenentatge i la seva efectivitat, essent els resultats més positius en els estudiants de major edat. En relació a les conclusions, també es destaca que aquest model genera una major motivació entre els alumnes, però al mateix temps majors nivells de corresponsabilitat i compromís en estudiantat i professorat.

Per poder consultar l’article, cliqueu aquí.

About the author

anabel administrator

Translate »