Nova edició del postgrau en Gestió i Direcció d’Organitzacions Educatives (GEDIOE, UdL)

Nova edició del postgrau en Gestió i Direcció d’Organitzacions Educatives (GEDIOE, UdL)

Aquest nou curs  2019/20, l’equip EDO-UdL engega de nou el postgrau en Gestió i Direcció d’Organitzacions Educatives (GEDIOE).

A Catalunya, la Llei Catalana d’Educació va establir les bases per a la professionalització de la direcció que, posteriorment, ha estat desenvolupades als Decrets 102/2010 d’Autonomia de Centres i 155/2010, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent. Un dels elements claus per a una professionalització és la formació.

Des de la UdL, l’equip de recerca EDO-UdL dirigit per la Dra Isabel del Arco, vol apropar als millors experts en temes de direcció de centres educatius i oferir d’aquesta forma una de les propostes en formació de directius, més innovadora i a l’hora ajustada a lesdemandes i reptes als que s’enfronten les direccions dels centres educatius del segle XXI.

Es pot afirmar que el GEDIOE està consolidat com a formació inicial de directius d’organitzacions educatives a la UdL. Les darreres edicions, valorades molt satisfactòriament pels estudiants, constitueixen una base sòlida de la present proposta. Amb el GEDIOE es fa una aposta per una formació inicial especialitzada que desenvolupi les competències directives i que permeti a les persones que dirigeixen organitzacions educatives liderar processos de canvi i millora cap a l’excel·lència en la qualitat en els resultats de l’organització i dels aprenentatges dels alumnes.

Objectius del GEDIOE:
-Adquirir i consolidar competències bàsiques de lideratge pedagògic als centres educatius.
-Capacitar en el coneixement i la pràctica de les tècniques bàsiques de gestió als centres educatius.
-Capacitar en el lideratge del canvi.

En resum es pretén adquirir habilitats directives bàsiques en l’exercici en entorns professionals.

El Postgrau en Gestió i està adreçat a direcció de centres educatius directius en exercici i altres persones amb responsabilitats en l’organització i gestió de centres i serveis educatius vinculats a sistemes reglats de formació: centres d’educació infantil, primària, secundària, formació professional o similars, tant de titularitat privada com pública. Cal dir que un 20% de les places queden reservades a titulats en Educació.

Per a més informació podeu consultar el tríptic del postgrau.

Per inscriure-us i/o matricular-vos, cliqueu aquí.

 

About the author

anabel administrator

Translate »