Nova publicació de l’equip EDO-UdL en una revista d’alt impacte

Nova publicació de l’equip EDO-UdL en una revista d’alt impacte

Membres de l’equip EDO-UdL, Dr. Òscar Flores, Dra. Anabel Ramos-Pla I Dra. Isabel del Arco, acaben de publicar un nou article titulat “The Management of safety situations and assumable risk during transitions and Recesses in different types of schools“. L’article ha sigut publicat a la revista International Journal of Environmental Research and Public Health (Q1 JCR).

En aquest article s’analitzen les situacions de seguretat i riscos percebuts durant les transicions i recessos de les escoles en diferents tipus de centres educatius. A més, també s’estudia el nivell d’apoderament dels alumnes per manejar situacions de risc.

Per accedir a l’article, cliqueu aquí.

 

About the author

anabel administrator

Translate »