Noves becàries:

Noves becàries:

S’incorporen a EDO-UdL dos becàries:
– Stella Costejà Vargas: Estudiant del Grau d’Ed. Primària de la UdL i d’Humanitats per la UAB. Té experiència en administració d’empreses i en departament tècnic de Laboratori Farmacèutic. Col·laborarà amb l’EDO-UdL en el marc de projectes d’innovació docent i especialment en l’estudi sobre abandonament, retenció i inserció laboral dels estudiants universitaris.
– Erica Ocaña Martos: Titulada en Ed. Social i Màster d’Ed. Inclusiva, actualment és estudiant de Màster de Psicopedagogia. Té experiència professional en l’àmbit de l’educació social i col·laborarà amb l’equip EDO-UdL en el marc de projectes d’innovació docent i especialment en estudis que s’estan desenvolupant relacionats amb la gestió i direcció de centres educatius.

About the author

pepeanm administrator

You must be logged in to post a comment.

Translate »