Presentació de la tesi de Sílvia Vilanova Serrano, doctorant del Dr. Òscar Flores!

Presentació de la tesi de Sílvia Vilanova Serrano, doctorant del Dr. Òscar Flores!

El divendres 5 de maig de 2023 la doctoranda Sílvia Vilanova Serrano va defensar la tesi doctoral “La identitat digital en els centres de primària del Pallars Jussà, Sobirà i Alta Ribagorça. Un estudi de com es treballa aquesta competència” dirigida pel membre de l’equip EDO-UdL el Dr. Òscar Flores i Alarcia.

La investigació ha tingut com a objectiu general realitzar una anàlisi sobre com es treballa la identitat digital relacionada amb les competències digitals en centres educatius de primària dels nuclis urbans del Pallars Jussà, Sobirà i Alta Ribagorça.

La recerca ha evidenciat que els i les alumnes de cinquè i sisè d’aquestes escoles tot i que en alguns ítems mostren una gestió ètica i responsable de la seva pròpia identitat, la sobreexposició, l’ús excessiu de la xarxa, la manca de consciència en allò que es publica o es penja, la falta de supervisió juntament amb comportaments poc ètics, respectuosos i curosos del contingut que es penja, posa de manifest que han de millorar la gestió de la pròpia identitat digital. També mostren mancances en la competència digital en identitat digital. Per la seva banda, els i les mestres presenten un nivell bàsic-intermedi de competència digital en identitat digital, cal que millorin aspectes com la protecció de dades, la seguretat i privacitat.

About the author

Aleix Olondriz administrator

Translate »