Presentació de “Percepcions envers el decret de direccions i la seva incidència en la dinàmica interna dels centres educatius”

Presentació de “Percepcions envers el decret de direccions i la seva incidència en la dinàmica interna dels centres educatius”

JOAN SEGURA TORRES membre de l’equip EDO-UdL presenta davant tribunal públic el treball de recerca dins el marc del Màster de Recerca Educativa de la UdL que té per títol “Percepcions envers el decret de direccions i la seva incidència en la dinàmica interna dels centres educatius”.

Aquest estudi dóna dades significatives sobre la incidència de la implementació de l’actual decret de direcció de centres educatius públics de primària i secundària de la comarca del Segrià (segons el punt de vista dels directors dels centres). Aquest decret ha introduït aspectes innovadors en la percepció de la figura de la direcció i, sens dubte, tindrà incidència en la dinàmica interna dels centres.

About the author

pepeanm administrator

You must be logged in to post a comment.

Translate »