Presentació del V Congrés Internacional EDO: “Lideratge i gestió del talent a les organitzacions”

Presentació del V Congrés Internacional EDO: “Lideratge i gestió del talent a les organitzacions”

Novament, es presenta un any més el Congrés Internacional EDO, sent així la seva cinquena edició. El V CIEDO té el lema de “Lideratge i gestió del talent a les organitzacions”. El programa del mateix s’estructurarà a partir de 5 conferències generals i 12 simposis que versaran sobre les temàtiques de treball del congrés.

Els objectius del congrés giren en torn al seu lema: “Lideratge i gestió del talent a les organitzacions”:

  • Analitzar i debatre sobre la realitat i perspectives de l’aprenentatge en acció dins de les organitzacions.
  • Fomentar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques sobre la promoció de l’aprenentatge social i informal en el lloc de treball.
  • Promoure línies de treball conjuntes entre Universitat, Administració pública i sector privat en l’àmbit de la creació i gestió de coneixement en xarxa.
  • Conèixer i valorar els estudis i investigacions relacionades amb l’aprenentatge informal, la gestió del coneixement i els nous formats d’aprenentatge.
  • Establiment de ponts institucionals per potenciar l’anàlisi del lideratge i el seu paper en la gestió del coneixement.
  • Impulsar l’establiment de vincles i línies de treball conjuntes entre la universitat i la societat relacionades amb el desenvolupament de nous formats d’aprenentatge a les organitzacions.

Alguns dels ponents amb els quals comptarà el V Congrés Internacional EDO són: Duncan Waite (Universitat Estatal de Texas), Eulàlia Pla Rius (Escola d’Administració Pública de Catalunya), Eva Gea Santiago (Escola d’Administració Pública de Catalunya), Susana Ramírez Fernández (Escola d’Administració Pública de Catalunya), Genís Roca (Roca Salvatella), Joaquín Gairín Sallán (UAB), Jordi López Camps (expert en formació), Laura Rosillo Cascante (Observatori de l’Aprenentatge en la Madurescència), Mireia Ochoa Mallofré (Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada), Nancy Dixon (Common Knowledge Associates) i Xavi Mas Garcia (elearnCenter, UOC).Pel que fa al comité organitzador, el Dr. Joaquín Gairín és el coordinador del Congrés, i alhora compta amb el suport de diferents membres del Grup EDO, com Aleix Barrera Corominas, Anna Díaz Vicario i Cecília Inés Suárez. També formen part del comitè organitzador dos professors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Patricia Olmos Rueda i Marta Navarro Casanovas; dos representants de la Universitat de Lleida (UdL), Òscar Flores Alarcia i Blanca Patricia Silvia García; Josep Maria Nin Lumbiarres de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya; i Mireia Ochoa Mallofré del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

EL V CIEDO es realitzarà els dies 9, 10 i 11 de maig de 2018 al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), on es durà a terme l’acte d’inauguració, i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), a Barcelona.

 Per a més informació podeu consultar la pàgina web del grup EDO de la UAB o la pàgina oficial del congrés.

About the author

pepeanm administrator

You must be logged in to post a comment.

Translate »