Publicació de l’article “University Professor Training in Times of COVID-19: Analysis of Training Programs and Perception of Impact on Teaching Practices”

Publicació de l’article “University Professor Training in Times of COVID-19: Analysis of Training Programs and Perception of Impact on Teaching Practices”

Els membres de l’equip EDO-UdL (Dra. Anabel Ramos-Pla, Dra. Isabel del Arco i Dr. Òscar Flores) acaben de publicar l’article “University professor training in times of COVID-19: Analysis of training programs and perception of impact on teaching practices” a la revista d’impacte Education Sciences (Q2 Scopus).

En aquest article es parla que durant el període de reclusió i postreclusió, els centres de formació contínua de diferents universitats catalanes van adaptar l’aprenentatge permanent dels professors. El present estudi analitza la formació dels professors de les universitats catalanes abans i després de la pandèmia, així com la seva percepció del seu impacte. Es va realitzar una anàlisi documental dels programes de formació contínua per al professorat. Posteriorment, es va indagar sobre la percepció de l’impacte d’aquesta formació, mitjançant una anàlisi descriptiva i inferencial amb l’ús d’un qüestionari dissenyat ad hoc. Els resultats van indicar un augment de la formació associada a les eines digitals institucionals, a l’avaluació en línia i al disseny de cursos en línia. Es destaca l’esforç dels professors per implementar els coneixements adquirits se subratlla, observant-se una major percepció d’impacte en les àrees de Ciències Socials i Jurídiques i Arts i Humanitats. A més, les principals dificultats percebudes van ser la falta de temps per a adaptar la seva pràctica docent amb els coneixements adquirits, així com la complexitat de realitzar una
avaluació en línia. Es conclou que són necessaris programes de formació contínua que ajudin a establir xarxes de suport i col·laboració entre professors per a la millora de la docència, i en els quals una de les prioritats sigui l’avaluació en línia.

Per a consultar l’article, cliqueu aquí.

 

About the author

anabel administrator

Translate »