Un article d’EDO-UdL és notícia al portal The Conversation

Un article d’EDO-UdL és notícia al portal The Conversation

L’estudi realitzat per EDO-UdL University Professor Training in Times of COVID-19: Analysis of Training Programs and Perception of Impact on Teaching Practices (Ramos-Pla, del Arco & Flores, 2021) i publicat a la revista Education Sciences (Q2 Scopus),  ha sigut difós pel portal The Conversation.

En aquest estudi es va analitzar la formació del professorat universitari de les universitats catalanes, tant abans com després de la pandèmia, així com la percepció del seu impacte. Es realitzà un anàlisi dels programes de formació contínua per a professors. Posteriorment, es va aplicar un qüestionari dissenyat ad hoc per indagar en la percepció de l’impacte de la formació i es realitzà un anàlisi descriptiu i inferencial. Els resultats indicaven que va haver un augment de formació associada a eines digitals institucionals, avaluació en línia i disseny de cursos en línia. A més, es destaca l’esforç del professorat per posar en pràctica els coneixements adquirits, observant-se una major percepció de l’impacte en les àrees de Ciències Socials i Jurídiques i Arts i Humanitats. Les principals dificultats percebudes van ser la manca de temps per adaptar la seva pràctica docent als coneixements adquirits, així com la complexitat de realitzar una avaluació en línia. Es conclou l’estudi afirmant que existeix una necessitat de programes de formació contínua que ajudin a estavlir xarxes de recolzament i col·laboració entre professorat per la millora de la docència, i en els que una de les prioritats sigui l’avaluació en línia.

Per accedir a la notícia de The Conversation, feu click aquí.

About the author

anabel administrator

Translate »