Category Archive Reglada

Doctorat

L’eix principal de recerca implica l’estudi de la naturalesa de les organitzacions formatives, la seva tipologia, els sistemes d’ordenació i gestió institucional, les dinàmiques institucionals, els sistemes d’avaluació interna i externa, les estratègies de canvi, les resistències al canvi, el rol dels directius i l’efecte de les noves tecnologies, tot això en referència a centres educatius no universitaris, universitaris i altres de tipus formatiu com poden ser els centres de formació ocupacional, les organitzacions de salut, els centres d’oci i altres serveis educatius.

La salut i les actuacions i programes que generen organitzacions saludables constitueix un segon eix principal de treball.

A més els diferents nòduls també han desenvolupat línies de recerca relacionades amb noves formes d’organització i innovació en el marc de la docència universitària: TICs i docència e-learning a la universitat; planificació i gestió; l’abandonament i les polítiques de captació i retenció; polítiques d’acollida i tutories; impúls de l’emprenedoria; la formació en competències; la formació continua.

Tesis doctorals finalitzades i en curs:

 

Pedagogia de la Mort. Estudi de cas sobre les necessitats formatives i percepcions que té el professorat d’escoles i els aprenents de mestre pel que fa a la Pedagogia Preventiva sobre la Mort.
Autor: Anabel Ramos Pla
Data defensa: 16/11/2018

Implicacions per a la Inspecció Educativa en Catalunya a partir del Decret d’Autonomia de centres.  Un Estudi de Casos. – UAB
Autor: Joan Segura Torres
Data defensa: 31/10/2018

Impacto en el aprendizaje competencial de ELE con la aplicación de metodologies actives y participatives en el contexto multilingüe: caso de la zona francòfona camerunesa.
Autor: Hélène Edivige Ngono Ateba
Data defensa: 2017

La actividad física con caballlos como medio terapeútico para mejora la capacidad funcional y la calidad de vida de las personas de la tercer edad y de las afectadas de síndrome de fribomialguia: el “Método Centauro” como programa formativo de intervención. – UAB
Autor: Josep Blazquez Miret
Data defensa: 18/06/2015

El papel de los directores y directoras en la promoción de la participación familia y comunidad en las escuelas básicas. El caso de la comuna de Panguipulli – Chile
Autor: Claudio Barrientos Piñeiro
Data defensa: 2015

Funciones y quehaceres de los Inspectores de Educación. Análisis de la práctica profesional.
Premio Extraordinario de Tesis UB (2014).
Autor: Alexandre Camacho Prats
Data defensa: 2014

La Dirección Escolar ante los retos de la diversidad cultural.
Autor: Natan Olivos Nuñez
Data defensa: pendent

Màster

En l’actualitat, l’equip EDO-Udl participa en els següents màsters:

 • Màster Universitari (Oficial) en recerca Educativa
 • Màster Universitari (Oficial) en Psicopedagogia
 • Màster Universitari (Oficial) en Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants
 • Màster universitari (Oficial) en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
 • Màster en Hipologia
 • Màster en Direcció  de Centres per a la Innovació Educativa (UAB).
 • Màster en Direcció de Institucions Educatives (UB)

Dra. Isabel Del Arco

Dr. Òscar Flores

Grau

En l’actualitat, l’equip EDO-UdL participa en els següents graus:

 • Grau d’Educació Primària (modalitat DUAL i Bilingüe)
 • Grau d’Educació Infantil
 • Doble grau d’Educació Primària i Infantil
 • Doble grau d’Educació Primària i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Translate »