Category Archive Línies de recerca

Organitzacions saludables

Cal diagnosticar per tal d’intervenir en les organitzacions a diferents nivells: d’ambient físic i de clima de treball, relacions psicosocials, de recursos i programes de formació en salut i de relacions i comunicacions interna i externa de la mateixa organització.

Els estudis es centraran especialment en organitzacions educatives i sota la dimensió amplia de salut que fa la mateixa OMS: és un estat de complet benestar físic, mental i social i no solament l’absència d’afeccions o malalties (Organització Mundial de la Salut, 1946).

Objectiu general de la línia: Diagnosticar i analitzar entorns organitzacionals, en totes les seves dimensions, per tal d’impulsar actuacions per la promoció de la salut dels seus integrants desenvolupant entorns saludables.

Per veure els projectes vinculats, clica aquí.

Formació docent

S’ocupa de la promoció i impuls de la formació docent no universitària (Educació Infantil, Primària, Secundària i Formació Professional)  a través d’activitats formatives encarades a augmentar el coneixement i la competència docent del professorat no universitari en els seus diferents àmbits. Es centra especialment en la formació de gestió i organització de centres educatius, lideratge, innovació, metodologies entre d’altres.

Objectiu general de la línia: Contribuir a la formació de del professorat no universitari a través d’accions formatives que ajudin a millorar les seves competències docents.

Per veure els projectes vinculats, clica aquí.

Lideratge

S’ocupa de l’anàlisi dels diferents aspectes que afecten els contextos organitzatius de les institucions escolars. És posa especial atenció en el lideratge pedagògic dels directius escolars. Inclou l’estudi de les tasques directives, per exemple  l’autonomia de centres i el seu impacte en la millora; la formació i actualització de les persones que tenen càrrecs directius, l’impacte de la formació; l’anàlisi de les funcions, tasques i rols directius. Es centra en temes relacionats amb el govern de les institucions, l’administració dels centres docents i l’avaluació interna i externa.

 

Objectiu general de la línia: Desenvolupar recerques en l’àmbit de la gestió, organització i lideratge educatiu i oferir propostes concretes de millora de la formació i actualització del professorat que ocupa o que està interessat en ocupar càrrecs directius.

Per veure els projectes vinculats, clica aquí.

Innovació

S’ocupa de l’estudi de diferents elements vinculats amb la innovació educativa, posant especial atenció en aspectes de canvi metodològic, de gestió de les aules, la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació i els processos d’avaluació. La finalitat última sempre es centra en aportar propostes que permetin millorar la qualitat pedagògica de les activitats d’ensenyament – aprenentatge.

Objectiu general de la línia: Desenvolupar recerques en l’àmbit de la innovació educativa i oferir propostes concretes de millora.

Per veure els projectes vinculats, clica aquí.

Translate »